Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viajethra jethra
9522 2dc0
Reposted frommakswilczur makswilczur viajethra jethra
margot

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra
margot
6921 4218 500
A dog poses with a pipe. 1875
Reposted fromescapism escapism viacoffeebitch coffeebitch
2148 d55a 500
Reposted fromink ink viacoffeebitch coffeebitch
margot
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viasoko soko
margot
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viasoko soko
margot
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasmaller smaller
margot
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viapastelove pastelove
margot
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viasatyra satyra
margot
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
margot
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
Reposted fromlambadada lambadada viaiblameyou iblameyou
margot
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viajethra jethra
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaoll oll
margot
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viapastelove pastelove
margot
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viasatyra satyra
margot
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
margot
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
Reposted fromlambadada lambadada viaiblameyou iblameyou
margot
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl