Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
Reposted fromjasminum jasminum viaoutofmyhead outofmyhead
margot
margot
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viaIriss Iriss
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viaoutofmyhead outofmyhead
margot

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viaoll oll
margot
1245 a994
margot
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
Reposted fromsziiiz sziiiz viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
margot
margot
margot
8987 4436
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
margot
margot
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
margot
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadepressiverealism depressiverealism
margot
iskra
we mnie
to okruch
ze spalonych 
mostów 
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
margot
9601 8b1e
margot
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajethra jethra
margot
4184 d374 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajethra jethra
margot
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
margot

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl