Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa vialugola lugola
margot
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakiks kiks
margot
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
margot
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
margot
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid
margot
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaSayid Sayid
margot
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasoko soko
margot
margot
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaoutofmyhead outofmyhead
margot
9334 4de5 500
Reposted frompantadeusz pantadeusz viasoko soko
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
margot
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viasoko soko
margot
Reposted fromjasminum jasminum viaoutofmyhead outofmyhead
margot
margot
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viaIriss Iriss
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viaoutofmyhead outofmyhead
margot

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viaoll oll
margot
1245 a994
margot
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
Reposted fromsziiiz sziiiz viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl