Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
6619 95fe 500
26.
margot
margot
1415 428d 500
margot
margot
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viawonderwall wonderwall
4658 5c73 500
Reposted frombrumous brumous viawonderwall wonderwall
margot

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viawonderwall wonderwall
margot
6623 f5c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
margot
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaannaa annaa
margot
6457 26ca
margot
2505 74d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaDisney Disney
margot
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaoutofmyhead outofmyhead
margot
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
margot
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viaoutofmyhead outofmyhead
margot
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried
margot
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamalinowowa malinowowa
margot
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
margot
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl